نمونه کار های هولوگرام و لیبل اصالت کالا​

هولوگرام چند بعدی

لیبل اصالت کالا و اسکرچ

هولوگرام اختصاصی

لیبل ساده هولوگرام

هولوگرام با طرح عمومی