You are currently viewing آئین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته
آئین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته

آئین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته

آشنایی از قوانین نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور چاپ و نشر برای فعالان این حوزه امری ضروری است. برای فعالان حوزه چاپ و لیبل پشت چسبدار بعنوان جمعی از خانواده صنعت همین قاعده صدق می کند.

دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب سال ۱۳۹۸ جهت اطلاع همکاران تهیه و در سایت رسمی کارگزاری کسب و کار هومه بصورت خلاصه در قالب متن نوشتاری و بصورت فایل PDF بصورت متن کامل دستورالعمل، منتشر می شود.

شرایط لازم دریافت مجوز تاسیس چاپخانه ها و واحدهای وابسته

شرایط لازم شخص حقیقی :

 • دارای تابعیت ایرانی
 • دارای بودن حداقل ۱۸ سال سن
 • عدم حجر یا ورشکستگی به تقلب و تقصیر
 • انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم ( برای آقایان )
 • دارابودن صلاحیت عمومی و فنی
 • دارای بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم مرتبط یا کارشناسی در شته های فنی، مهندسی یا مدیریت.

تبصره اول : در صورت عدم تطبیق مدرک تحصیلی، متقاضی می بایست حداقل ۴ سال سابقه کار مرتبط به همراه لیست بیمه یا گواهینامه مهارت سازمان فنی و حرفه ای مرتبط با رسته یا روش های مورد نظر برای فعالیت ارائه کند.

تبصره دوم : به منظور جبران کسری مدرک تحصیلی برای اشخاصی که فاقد گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه هستند یا مدرک سیکل یا پایان دوره راهنمایی قدیم را دارند. به ازای هر دوسال سابقه کار مرتبط به همراه لیست بیمه، یک پایه تحصیلی قابل محاسبه می باشد.

تبصره سوم : صلاحیت فنی متقاضیان به یکی از دو صورت ذیل بنابر تشخیص اداره کل می تواند احراز گردد:

الف : توسط کمیته ای مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یا نماینده وی، ۲ نفر کارشناسان ذیربط از اداره کل و ۲ نفر از خبرگان و فعالان صنعت چاپ و واحدهای وابسته به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

ب : اخذ تائیدیه فنی از مراجع صنفی مربوطه 

 • نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر که موجب سلب حقوقی اجتماعی می باشد.
چاپ فلکسو چاپ لیبل پشت چسبدار

شرایط لازم شخص حقوقی :

 • شخص حقوقی باید برای اخذ پروانه تاسیس، مدیر مسئولی را که دارای شرایط ذکر شده برای شخص حقیقی می باشد، معرفی نماید. کلیه پروانه ها، موافقت نامه ها، شناسنامه ها و … مربوط به چاپخانه و واحدهای وابسته به نام شخص حقوقی و به مدیر مسئولی فرد معرفی شده صادر می گردد.

فرایند صدور موافقت نامه و پروانه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته در یک یا چند رسته زیر، منوط به داشتن امکانات لازم و اخذ پروانه تاسیس است.

انواع رسته های چاپ به قرار زیر می باشد:

رسته چاپ :

 • چاپ هم سطح ( افست ورقی و رول )
 • چاپ برجسته ( فلکسو )
 • چاپ گود ( روتو گراور، بالشتکی « پد یا تامپو » )
 • چاپ غربالی ( سیلک اسکرین )
 • چاپ رقومی ( دیجیتال ورقی و رول ) شامل :

      الف : چاپ دیجیتال رول : چاپ بر روی بنر، پلاتر، فلکسی و …

      ب :   چاپ دیجیتال ورقی : چاپگر های Duplicator ، فلت ریسوگرافی و …

آئین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته

رسته پیش از چاپ :

پیش از چاپ به رسته ای اطلاق می گردد که فرایند آماده سازی انواع چاپ و تهیه پلیت را شامل می شود : لیتوگرافی، تصویربرداری و آماده سازی روی صفحات لاستیکی، فلزی، سیلندرها و موارد مشابه. بطورکلی واحدی که عمل آماده سازی فرایند انواع چاپ را انجام می دهد. ( ۱-۱۱-۱ دستورالعمل )

رسته پس از چاپ ( عملیاتی تکمیلی چاپ ) :

واحدی که در آن عملیات پس از چاپ شامل برجسته کاری، قالب زنی، طلاکوب، پوشش کاری، صحافی و ساخت جعبه و کارتن چاپ شده انجام می گیرد. ( ۲-۱۱-۱ دستورالعمل )

فرایند صدور :

ارائه درخواست : متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اخذ پروانه چاپخانه و واحدهای وابسته، درخواست مدارک مورد نیاز خود را از طریق سامانه به ادارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محل جغرافیایی فعالیت مورد نظر ارائه می نماید.

تبصره ۱ : تمدید موافقت نامه موقت تاسیس، به تشخیص اداره کل، برای یک دوره یکساله بلامانع می باشد.

صدور موافقت نامه موقت تاسیس ( موافقت نامه اصولی ) : پس از احراز شرایط مقتضی و دریافت مدارک لازم مندرج در بندهای ( ۲ ) و ( ۳ ) این دستورالعمل، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، ابتدا موافقت نامه موقت تاسیس – با اعتبار یکساله – صادر می گردد.

صدور پروانه تاسیس ( پروانه بهره برداری ) : پس از ارائه مدارک مقتضی و تامین مکان یا فضا، تجهیزات و امکانات مورد نیاز موضوع بند ( ۵-۱ ) این دستورالعمل، حداکثر ظرف مدت یک ماه، پروانه تاسیس صادر خواهد شد.

تبصره ۱ : برای اخذ پروانه تاسیس، تائیدیه نصب و استقرار و مالکیت دستگاه و ماشین آلات ( تجهیزات ) توسط اداره کل مطابق بندهای ( ۱-۵ ) و ( ۵-۱۰ ) این دستورالعمل و ارائه تائیدیه های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی ( پروانه ایمنی و کار و بهداشت ) محل مورد تقاضا الزامی است.

تبصره ۲ : اشخاص حقوقی که موفق به اخذ موافقت نامه یا پروانه تاسیس شده اند، موظفند هرگونه تغییر در شخص حقوقی را حداکثر یکماه پس از انتشار آگهی تغییرات، کتبا به اداره کل اعلام نمایند تا تغییرات احتمالی لازم در موافقت نامه با پروانه تاسیس اعمال گردد.

تبصره ۳ : درصورت رد درخواست متقاضی و یا درصورت عدم صدور موافقت نامه موقت و پروانه تاسیس طبق زمان تعیین شده، متقاضیان می توانند مراتب اعتراض خود را در سامانه ارائه نمایند. به اعتراض مزبور طبق ضوابط، توسط دفتر چاپ و نشر ظرف مدت ۱۰ روز رسیدگی می شود و رای صادره قطعی است.

قانون برچسب زدن بر روی محصول/ اهمیت چاپ لیبل محصول

مقررات تکمیلی دستورالعمل

 • واحدهای صنعتی که از دستگاه های چاپ به صورت جدا از خط تولید و ناپیوسته استفاده می کنند، چاپخانه محسوب و مشمول مقررات آئین نامه و این دستورالعمل می شوند.
 • واحدهای صنفی و صنعتی که از دستگاه ها و تجهیزات مخصوص برای علائم زمانی، مکانی، تاریخ تولید، علائم راهنمای کالاها یا علائم تخصصی استفاده می کنند، از شمول بند  ( 2-5 ) این دستورالعمل مستثنی هستند. ( شامل دستورالعمل نمی شود )
 • واحدهای صنفی یا صنعتی پیش از چاپ ممکن است به صورت مستقل تاسیس گردد و یا یکی از اجزای چاپخانه باشد.
 • هرگونه نقل و انتقال پروانه تاسیس باید به اطلاع اداره کل برسد و منوط به احراز اولیه شرایط انتقال گیرنده قبل از انتقال، براساس آیین نامه و بندهای ۲، ۳ و ۵-۱ این دستورالعمل است. واگذاری و نقل و انتقال موافقت نامه موقت تاسیس، ممنوع است.
 • تبدیل پروانه تاسیس چاپخانه از شخص حقیقی به حقوقی و بالعکس، مشمول حکم ماده ۵-۸ است.
 • درصورت انتقال پروانه تاسیس از یک استان به استان دیگر، ضمن لزوم اخذ موافقت اداره کل مبداء و مقصد، متقاضی موظف است به لحاظ فضا، مکان، تجهیزات و دستگاه ها شیوه نامه موضوع بند ( ۱-۵ ) این دستورالعمل برای استان مقصد را رعایت نماید.
 • توقیف دستگاه و رفع آن یا پلمپ واحد چاپی، صرفا با حکم مراجع ذیصلاح توسط نیروی انتظامی در سراسر کشور و بنا به اعلام قبلی ادارات کل انجام می شود.
 • ارائه درخواست برای چاپ توسط سفارش دهنده ( حقوقی با امضاء مجاز و مهر شرکت / حقیقی با امضاء متقاضی و الصاق کارت ملی ) به واحد چاپی به همراه دو عدد نمونه طرح رنگی ممهور به مهر و امضاء معتبر به انضمام مدارک و مستندات مربوطه ضروری است.
 • در سفارش چاپ محصولات غذایی، بهداشتی، آرایشی و دارویی؛ علاوه بر ارائه پروانه بهره برداری و ساخت کالا و نیز پروانه بهداشت، گواهی علامت بهداشت و پروانه ( گواهی ) علامت استاندارد ( برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری ) و در صورت تحت لیسانس بودن کالا، ارائه گواهی نامه تحت لیسانس صادره توسط سازمان غذا و دارو و سایر مواد صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی است.

تبصره ۱ : مسئولیت طرح، نام و نوشتار سفارش چاپی بر عهده سفارش دهنده خواهد بود و در صورت تخلف، برابر قانون برخورد خواهد شد.

تبصره ۲ : واحدهای چاپی باید تمامی سفارشات چاپی را با ذکر نوع، مشخصات سفارش دهنده، تاریخ دریافت و تحویل، به همراه درخواست و مدارک و مستندات مربوطه در دفتر مخصوص موضوع ماده ۱۲ آئین نامه، ثبت نماید.

قوانین نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور چاپ و نشر

تاسیس مجتمع چاپ، شعبه و دفتر بازاریابی چاپ به شرح زیر است :

الف : چنانچه متقاضی ( اعم از حقیقی و حقوقی )، خواستار فعالیت در هر سه رسته پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ در یک کارگاه باشد، می تواند با ارائه درخواست، تقاضای تاسیس « مجتمع چاپ » را نماید. تجهیز مجتمع یادشده، از حیث فضا و مکان و امکانات سخت افزاری مورد نیاز، متناسب با هر یک از روش ها و رسته های مورد نظر ( براساس مندرجات ذیل بند ۴ این دستورالعمل ) الزامی است.

ب : تاسیس شعبه صرفا برای متقاضیان حقوقی مجاز می باشد و مشروط به رعایت شرایط موضوع بند ( ۱-۵ ) این دستورالعمل و معرفی فرد واجد شرایط و دارای صلاحیت های موضوع بند ۲ این دستورالعمل می باشد.

تماس با کسب و کار هومه
تماس با کسب و کار هومه

ج : راه اندازی دفتر بازاریابی یا قبول سفارشات توسط صاحب امتیاز پروانه تاسیس چاپخانه ها و واحدهای وابسته بصورت مجزا و مستقل در خارج از کارگاه های مربوطه در محدوده جغرافیایی استان محل فعالیت، براساس قوانین و مقررات جاری مشروط به عدم استقرار تجهیزات و دستگاه های چاپ و صنایع وابسته و با اجازه قبلی اداره کل بلامانع است.

دپارتمان طراحی و چاپ لیبل هومه

دانلود فایل کامل آئین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته

دیدگاهتان را بنویسید

11 + پانزده =