You are currently viewing زبان بدن رساتر از هر واژه که به زبان می آورید!
زبان بدن رساتر از هر واژه

زبان بدن رساتر از هر واژه که به زبان می آورید!

زبان بدن رساتر از هر واژه یی که به زبان می آورید سخن می گوید. اگر بخواهید به دیگران بگویید که دوستشان دارید یا از آنها عصبانی هستید یا بریتان اهمیتی ندارد، حرکات بدن شما افکار، حالات و دیدگاه هایتان را نشان می دهد. بدن شما به هر صورت خودآگاه و هم ناخودآگاه آن چه را که به واقع در درون شما می گذرد به دیگران نشان می دهد.

در دنیایی پیچیده و پر از رقابت، توانایی برقراری ارتباطی شفاف، جسورانه و قابل قبول برای دستیابی به موفقیت امری حیاتی است. با شیوه صحیح استفاده از بدن می توانید پیامی را که مطلوب تان است منتقل کنید.

زبان بدن و تاثیر آن بر ارتباط

اگر چه زبان بدن به اندازه عمر بشر قدمت دارد، علم این زبان نسبتا تازه است و اساسا به حدود هفتاد سال پیش می گذرد. مطابق تحقیقات انجام شده توسط پروفسور آلبرت محرابیان از دانشگاه کالیفرنیا، در ارتباط رودررو ۵۵ درصد از پیام های عاطفی از زبان بدن ناشی می شود. و یقینا « حرکات، بلندتر از کلمات سخن می گویند ».

بدن خود را بصورت یک پرده فیلم مجسم کنید. اطلاعاتی که باید منتقل شوند در درون شما قرار دارند و بدن شما وسیله یی است که این اطلاعات روی آن نمایش داده می شود. اگر نگران، هیجان زاده، خوشحال یا ناراحت باشید، بدن تان به دنیا نشان می دهد که در درون شما چه می گذرد.

انواع مهم حرکات و اشارات بدن

انواع مهم حرکات و اشارات

اینکه انسان ها قادرند انواع زیادی از حرکات، اشارات و حالات را از فرق سر تا نوک پا خلق کنند، موهبت است. بطور کلی میتوان حرکات و اشارات بدن یک انسان را به شش دسته تقسیم کرد:

 • حرکات و اشارات غیرعادی

حرکات و اشارات غیرارادی رفتارهایی هستند که توانایی شما برای اقدام را سرکوب می کنند. و اشاره بر این دارند که شما هیچ تصمیمی مبنی بر تحرک ندارید. از این دسته میتوان به این موارد اشاره کرد: بازوهای گره خورده در هم، لب های فشرده به هم، دست یا انگشت مقابل دهان و پاهای ضربدری. همگی این اعمال شما را در جایی که هستید نگه می دارند.

 • حرکات امضایی

حرکات و اشاراتی که هویت شما را تعریف می کنند را می گویند. و حرکتی معمولی است که شما آن را به شیوه خاصی انجام می دهید و با آن شناخته می شوید. این حرکات شما را از دیگران جدا و متمایز می کند. اگر میخواهید به آسانی شناخته شوید و دیگران شما را به یاد بیاورند، می توانید حرکت امضایی خودتان را خلق کنید.

 • حرکات ساختگی

حرکات و اشاراتی که برای پنهان کردن و سرپوش گذاشتن و فریب دادن افراد از آنها استفاده می کنیم. و در ظاهر چیزی را نشان می دهد که در واقعیت آنگونه نیست. از حرکاتی که توسط ما وانمود می شوند میتوان از لبخند زدن، اخم کردن، آه کشیدن، گریه کردن و حالت درد به خود گرفتن، نام برد.

 • حرکات ریز

حرکات و اشارات ریز و بسیار کوچک که گاهی برای دیدن آنها به تجهیزات بسیار تخصصی نیازمندیم، جرقه های احساس اند که با سرعت در سرتاسر چهره شما چشمک می زنند و احساساتی را نمایان می کنند که احتمالا ترجیح می دهید آنها را بروز ندهید. این حرکات از آن دسته حرکاتی نیستند که هدفمندانه آنها را انتخاب کنید. در حقیقت آنها سرنخ کوچکی از آن چیزی هستند که در ذهن تان می گذرد. حرکات اطراف دهان، اضطراب چشم ها و باز شدن پره های بینی از نمونه این حرکات هستند.

 • حرکات جایگزینی

وقتی هیجانات متناقضی را در خود احساس می کنید، ممکن است سرگرم حرکاتی شوید که هیچ ربطی به مقاصد فعلی شما ندارند. این رفتارها اغلب خود به خود انجام می شوند و برای تخلیه انرژی اضافی و کسب احساس آرامش، ولو آرامش موقتی به کار می روند. ور رفتن با اشیاء، کشیدن لاله گوش، صاف کردن لباس ها، لمس چانه، بردن انگشت ها میان موها، خوردن و سیگار کشیدن از جمله این حرکات هستند.

تاثیر گذاری بیشتر با حرکات بدن
 • حرکات جهانی

حرکات جهانی مانند سرخ شدن از خجالت و لبخند زدن و گشادی چشم ها هنگام ترس در تمام فرهنگ های جهان یک معنا دارد. این حرکات ریشه در ساختار زیست شناختی بشر دارد و به همین دلیل است که در تمام جهان می توان آنها را بازشناخت.

بیشترین بهره از زبان بدن

انسان های موفق می دانند که چگونه از بدن شان برای بیشترین تاثیرگذاری بهره ببرند. آنها صاف می ایستند، سینه شان مانند کتابی با ارزش گشوده است، لبخندی بر لب دارند و حرکاتشان هدفمند است. حرکات متعادل و دقیق و گلچین شده آنها منعکس کننده ذهنیات شان و حالتی است که دوست دارند، به نظر برسند.

انسان های موفق همچنین می داننند که نسبت به مردم دیگر کجا بایستند. آنها می دانند که اگر خیلی نزدیک به دیگران بایستند تهدید آمیز و افراطی به نظر می رسند و اگر خیلی دور باشند سرد جلوه میدهند. میدانند حرکاتی که به کار می برند و همچنین روش استفاده از آنها به مراتب از کلماتی که به زبان می آورند تاثیر بیشتری دارد.

اگر میخواهید در شغل یا رابطه تان موفق باشید، استفاده موثر از زبان بدن بخشی از اساس کارتان است. وقتی از تاثیر آنچه مفید یا مضر است آگاه باشید، می توانید با علم به اینکه شما و پیام تان را آنگونه که می خواهید درک می کنند، با اعتماد به نفس حرکت کنید.

زبان بدن تاثیرگذاری را که در دیگران دیده اید تقلید کنید

زبان بدن تاثیرگذاری را که در دیگران دیده اید تقلید کنید

می گویند تقلید بالاترین حالت چاپلوسی است. برای آنکه آنطور که می خواهید به نظر برسید، سعی کنید کسی را مجسم کنید که در موقعیت خاص به طرز دلخواه شما حرکت می کند. از این نکات به منظور تلاش برای الگوبرداری از رفتار آن فرد استفاده کنید:

 • اشارات و حالات چهره فرد را منعکس کنید.
 • پیامی را که فرد به تصویر می کشد مورد توجه قرار دهید.
 • از خود بپرسید چه چیز درباره این پیام برای شما مهم است.
 • بیندیشید که چگونه می توانید آن رفتار را به درستی تقلید کنید.

چگونه زبان بدن بر دیدگاه دیگران نسبت به شما اثر می گذارد

حرکات و اشارات شما نقش بزرگی در چگونه دیده شدنتان توسط دیگران و تاثیری که به جا می گذارید ایفا می کند:

 • راست و صاف قرار گرفتن نشانه اعتماد به نفس است.
 • شانه های قوز کرده بیانگر احساس ناامنی است.
 • بازوانی که روی سینه ضربدری قرار گرفته اند مانند یک سد عمل می کنند.
 • اشارات دقیق بازتاب کننده افکار دقیق است.
 • باز بودن کف دست ها بیانگر نگرشی باز است.
 • پاها به سمتی اشاره می کنند که قصد دارید بروید.
 • تکان دادن سر به جلو نشانه موفقیت و روشی است که فرد مقابل، به صحبت کردن ادامه میدهد.
 • سری که به یک طرف خم شده نشانه تسلیم است.
 • انگشت سبابه نزدیک به دهان، چانه قرار گرفته روی انگشت و آرنجی که روی دست دیگر در جلو بدن قرار گرفته اند یک ژست ارزیابی است.
 • دست ها روی ران نشانه آمادگی برای اقدام است.
 • پاهایی که روی یک دسته صندلی آویزان اند، نشانه خودمانی بودن یا بی تفاوتی است.
 • دست هایی که پشت سر با آرنج های رو به بیرون قرار گرفته اند، بیانگر سلطه است.
 • خم شدن به جلو با هر دو دست روی زانوها یا گرفتن دسته های صندلی نشانه آن است که فرد می خواهد بلند شود و برود.
با بدنتان با دیگران ارتباط برقرار کنید

با بدنتان با دیگران ارتباط برقرار کنید

تحقیقات روی اصول برقراری ارتباط نشان می دهد که منشا زبان گفتاری، حرکت و اشاره است. و طبق گفته فرانس دی وال، عضو مرکز تحقیقات خصوصی و ملی یرکس در آتلانتا، در تکامل بشر، اول حرکات و سپس مکالمه ظاهر شد.

چارلی چاپلین و گلوریا اسوانسون و دیگر هنرپیشه های بزرگ سینمای صامت می دانستند چگونه از بدن و حرکات و اشارات و حالات صورت برای رساندن پیام به مخاطب استفاده کنند. بطور کلی هدف اصلی زبان گفتاری، انتقال اطلاعات و حقایق و داده هاست، در حالیکه زبان بدن به منظور انتقال دیدگاه ها و احساسات و افکار و عواطف طراحی شده است.

کلام آخر!

اینکه چگونه خودتان را نشان می دهید، چطور حرکت می کنید و چه حرکاتی را انجام می دهی، به چه طریقی می ایستید، می نشینید و راه می روید، همه این ها در ایجاد تصویری که ارائه می دهید و در تعیین برداشت مردم از شما نقش دارند.

هنرپیشه ها شیوه خلق یک شخصیت را، هم از درون و هم از بیرون می شناسند. آنها وقتی از درون به بیرون شخصیتی را خلق می کنند، به این امر که شخصیت مورد نظر چگونه به نظر می رسد و چطور حرکت می کند و چه حالتی به خود می گیرد توجه می کنند، آنها از خود می پرسند :

تماس با مشاورین هومه

شخصیت مورد نظر چگونه راه می رود، می نشیند یا می ایستد؟ آیا مثل کبک می خرامد، یا مثل خرس خواب آلود حرکت می کند؟ چه حرکاتی برای انتقال یک حالت یا احساس خاص مورد نیاز است؟ به گفته کری گرنت : « آن قدر به آن چیزی که می خواستم باشم تظاهر کردم تا بالاخره همان شدم. »

برای موفقیت در زندگی همیشه شرط اول قدم آن است که بایستید و به خود نگاه کنید. اصلاح و رشد همیشه از خود شما آغاز می شود.

هومه در مسیر موفقیت کسب و کار شما همراه شماست! شما تنها نیستید!

دیدگاهتان را بنویسید

2 × 2 =