You are currently viewing زنان قدرتمند در خانه، تاثیر گذار در جامعه
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

زنان قدرتمند در خانه، تاثیر گذار در جامعه

هومه به بهانه فرا رسیدن ۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر ماه ۱۴۰۰ مصادف با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان وظیفه خود می داند تا از بانوان و زنانی که پایه های خانواده و نقشی تاثیرگذار بر جامعه دارند، حمایت خود را اعلام کند.

تجاوز جنسی در بستر زناشویی، حملات جسمانی و کتک زدن، به کار بردن الفاظ رکیک در رابطه با زنان، نگاه به عنوان ابزار جنسی، احساس مالکیت به زن و خواهان نابرابری از جمله مصادیق خشونت های پنهان و آشکاری است که زنان جهان به تناسب فرهنگ جوامع با آن دست به گریبان هستند. بویژه با شیوع بیماری کرونا ( کووید ۱۹ ) یکی از پیامدهای ناشی از آن روند صعودی خشونت علیه زنان در جهان بوده، به حدی که نگرانی مجامع بین المللی و دولت ها را به همراه داشته است.

براساس آمارهای رسمی یک سوم زنان جهان فارغ از هر طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژاد، سنی و جغرافیایی، مدعی این هستند که در طول زندگی خود دچار نوعی خشونت از اخلاقی، جسمی و یا جنسی شده اند. در ایران نیز زنان ایرانی با مشکلاتی روبرو هستند که بیان آنها هدف این مقاله نیست. اما بطور کل خشونت علیه زنان مساله یی است که در همه جوامع وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

خشونت علیه زنان

زنان، قدرتمند در خانواده

خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است. نهادی که با دو نفر آغاز می شود و مبنای تقویت و تحکیم پایه های یک جامعه قرار می گیرد. زن بعنوان یکی از دو رکن تشکیل این نهاد است که علاوه بر نقش زن بودن و همسری وظیفه مادری و تربیت این نهاد در کنار مرد خانواده را بر عهده می گیرد.

در ساختار سنتی خانواده، مردان بعنوان نان آور و زنان کدبانو و مادر بوده اند و به دلیل دسترسی بیشتر مرد به منابع ارزشمند بیرون از خانه، قدرت تصمیم گیری بیشتری را در اختیار داشته است. زنان نیز به دلیل عدم حضورشان در تصمیم گیری ها، مشکلات و سختی هایی را در زندگی تحمل می کنند. اما ناتوان پنداری زنان یعنی از بین بردن نیمی از نهاد خانواده و در معنای کلی تر نیمی از ظرفیت یک جامعه. به همین دلیل مشارکت در خانواده و مستعد بودن فضای خانواده دموکرات برای رشد و شکوفایی استعداد زنان و نهایتا پرورش نسلی توانا لازم و ضروری است.

گسترش سطح سواد در جامعه، تغییر سبک زندگی با گسترش شهرنشینی و تغییر رفتارهای اجتماعی و فرهنگی موجب شده است تا زنان نیز همپای مردان در بیرون از خانه دارای نقش های تاثیرگذار اجتماعی باشند و کفه ترازوی تصمیم گیری را به نفع زنان متعادل تر کند.

عوامل بسیاری از نظر فرهنگی، اجتماعی و سنتی وجود دارند که نقش زنان و همچنین مساله خشونت های پنهان و آشکار علیه زنان را موجب می شود. اما نکته مهم این است که جوهره وجودی زن از آب است و جوهره وجودی مرد از خاک و ثمره وجودی آب و خاک، یعنی درخت و سرسبزی، یعنی تنوع اقلیمی. خانواده یی که آب و خاک آن حاصلخیز باشند و عشق و محبت و احترام متقابل در آن جاری باشد. یقینا نسلی که برای جامعه آماده می کند می تواند دنیای پیرامون خود را سبز کند. در تصمیم گیری ها عواملی که ترازوی زندگی را مساوی قرار می دهد: عدالت و حقیقت است. زن بودن و مرد بودن یعنی متفاوت بودن و این تفاوت آرا است که قدرت و آزادی را در یک نهاد افزایش می دهد. از تفاوت نترسید. زنان در خانواده قدرتمند هستند!

زنان در خانواده قدرتمند هستند

زنان تاثیرگذار در جامعه

امروزه حضور زنان در جامعه و افزایش فعالیت زنان و توسعه و پیشرفت آنها در کنار مردان نشان دهنده درجه توسعه یافتگی یک کشور محسوب می شود. اما نباید این مساله را فراموش کنید که فارغ از مسئولیت اجتماعی یک زن و مرد، هر دو مسئولیتی مهم در خانواده دارند، یعنی پدر و مرد بودن و همچنین مادر و زن بودن.

فعالیت و کار نباید با کرامت و ارزش معنوی انسانی زن و مرد منافات داشته باشد و این فعالیت نباید ارزش زن یا مرد را بالاتر یا پایین تر بیاورد، بلکه باید باعث شکوفایی خانواده شود، و این شرط با باورپذیری استعداد و تمایل به پذیرش مسئولیت محقق می شود.

مشارکت عبارت است از دخالت داوطلبانه، آگاهانه و همه جانبه در همه امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که هر یک به نوعی با زندگی آنان سر و کار دارد و تاثیرگذاری بر فرایندهای تصمیم گیری در این امور. مشارکت نه تنها یک رهیافت برای رسیدن به توسعه پایدار است، بلکه بنا بر اهمیتی که دارد خود به عنوان هدف توسعه محسوب می شود. زیرا بدون مشارکت مردم اعم از زن و مرد در تمامی عرصه های فعالیت، توسعه پایدار در یک جامعه محقق نمی شود.

زنان به عنوان نیمی از جامعه در صورت حضور فعل در عرصه های مشارکت مردمی نقش مهمی در روند توسعه خواهند داشت و چنانچه به هر دلیل زمینه های لازم برای مشارکت آنها در امر توسعه فراهم نشود، جامعه نیمی از عامل انسانی را از دست خواهد داد.

تماس با ما

در کلام آخر!

مشارکت زنان در جامعه یعنی رسیدن به جایگاه واقعی نقش زنان در تصمیم گیری خانواده و متعاقب آن دستیابی به اهداف تربیتی در محیط خانواده. باید باور داشته باشیم ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی زنان سبب افزایش سطح اگاهی جامعه در زمینه های مختلف می شود.

یقینا افزایش آگاهی زنان موجب ایجاد چالش های زیادی برای مردان می شود! همانگونه که آزادی برای دولتمردان! ولی باید قبول کنیم که هر انسانی خواه زن یا مرد، خواه سکولار یا دینی، خواه سیاسی یا غیر سیاسی و …. دارای دیدگاه متفاوت می باشد. اما آنچه که می تواند زن و مرد را در کنار یکدیگر خوشبخت کند، قبول حق انسانیت است.

هومه امیدوار است روشنفکران جوامع نقش واقعی خود را بعنوان تاثیرگذاران واقعی در توسعه پایدار یک جامعه درک کنند، و فارغ از هر نگاه سیاسی و غیر سیاسی برای ساختن یک زندگی خوشبخت در این دنیا تلاش کنند. زیرا این روشنفکران هستند که می توانند با اصلاح باورها، اعتقادات و نگرش ها به مسیر درست خود، معنای واقعی زندگی را تعریف کنند.

به امید آن روز که روز خشونت علیه زنان به عنوان عبرتی برای گذشتگان قرار بگیرد و از صفحه تقویم جهانی حذف گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

پنج × دو =