You are currently viewing اعتبار و عزتِ برند: عشق با پشتوانه و پاک
اعتبار و عزتِ برند

اعتبار و عزتِ برند: عشق با پشتوانه و پاک

گر بدین‌سان زیست باید پاک

گفتیم با تمایز و تناسب می توانیم مخاطبین خاص برند را پیدا کنیم، حالا که یارانِ جان را یافته ایم، حالا که نوآوری، انرژی، خاص بودن و به روز بودن ما به دل همراهانی نشسته که می خواسته ایم جذبشان کنیم، باید کیفیت[۱] ارتباط را بالا ببریم، آنقدر قابل اعتماد[۲] شویم که به عنوان یک رهبر[۳] شناخته شویم.

مسیر برندسازی

همه ی برندها قول و وعده و وعید می دهند، اما تنها برندهایی اعتبار دارند که بر سر قول خود روی کیفیت مانده اند، می شود به آنها تکیه و اعتماد کرد، اعتبار نیاز به زمان دارد، نوآوری های زیادی با مد روز می آیند و می روند اما برندهای قوی آنهایی هستند که می توانند برای مدت طولانی کیفیت وعده داده شده را حفظ کنند، بسیار معروف است که می گویند اعتبار ذره ذره جذب می شود و یک باره از دست می رود، مانند عزتی که همه ی ما در زندگی کسب می کنیم، حفظ اعتبار و عزت برند نیز بسیار مشکل است گاها به مویی بند است، با یک خطا، با یک محصول نادرست، یا یک تبلیغ اشتباه ممکن است فرو بریزد.

هرچه میزان اعتبار یک برند بیشتر باشد وفاداری بیشتری نسبت به برند وجود خواهد داشت، در نتیجه تکرار خرید و حتی متعصب شدن نسبت به یک برند با مولفه ی اعتبار رابطه ی مثبت و معنادار دارد.

اگر به نوجوان خودمان برگردیم که حالا جوان برومند و جذابی شده است، و دو مولفه ی تمایز و تناسب را به حد اعلا کسب کرده، حالا وقت امتحان است، وقتی است که باید ثابت کند فقط یک ویترین زیبا، جذاب و متناسب نیست، بلکه زیبایی او عمق دارد، عمق زیبایی از اعتبار می آید. حالا زمان آن رسیده که پاکی خود را به یاران جان نشان دهید.

گر بدین‌سان زیست باید پاک

من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمانِ خود، چون کوه

یادگاری جاودانه، بر ترازِ بی‌بقایِ خاک

قبل از آنکه شب فرا رسد باید یادگاری جاودانه کاشت، هرچند بر ترازِ خاکی که خود جاودانه نیست، زمانی که شب فرا می رسد دیگر دیر است، قبل از شب باید اعتماد کسب کرد، به باور مخاطبین رهبر بازار شدن و کیفیت را هر روز بهتر کردن، در مسیر برندسازی ناگزیر است

تصویر برند و برندسازی

اگر می خواهیم برند ما آوای دهلی از دور نباشد بهتر است تصویرش را بیش از حد اغراق آمیز، زیبا و رویایی نکنیم، زیباییِ بیشتر از ادعا، وفاداری می آورد و برعکس آن تنفر.

بهتر است قول های بزرگ ندهیم

حرف از کیفیتی نزنیم که نمی توانیم از پسش بربیاییم

به زور برند را بزک نکنیم

برند ( Brand )باید به قاعده زیبا باشد و در عین حال همه ی آن چه که دارد را رو نکند، برخی از قسمت های خوب برند باید پوشیده شود تا به وقت عریانی، هیجانی دو چندان را نصیب معشوق کند.

تماس با کسب و کار هومه
تماس با کسب و کار هومه

کارگزاری کسب و کار هومه ! در مسیر برندسازی همراه شما است


[۱] Quality

[۲] trustworthy

[۳] Leader

دیدگاهتان را بنویسید

یازده − 1 =