You are currently viewing روش های ثروتمند شدن به سبک ایرانی-چگونه در جمع کردن مال موفق باشیم؟
روش های ثروتمند شدن به سبک ایرانی

روش های ثروتمند شدن به سبک ایرانی-چگونه در جمع کردن مال موفق باشیم؟

روش های ثروتمند شدن به سبک ایرانی و اینکه چگونه در جمع کردن مال موفق باشیم، شاید باور نکنید که مبنای کلیه کتاب های ثروت اندوزی در جهان امروز، همین بزرگان و ادیبان ایرانی بوده اند. و کتاب های غیرایرانی نسخه کپی و پر تیراژ آنها هستند.

اگر بگوییم که در سال ۵۰۰ هجری شمس در دوران شاهزادگان خاندان زیاری کتابی به نام قابوس نامه به قلم عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکنر بن قابوس بن وشمگیر نوشته شده است، که با مطالعه آن می فهمیم و باور می کنیم که ایرانیان در زمان های گذشته منبع بسیاری از علوم در جهان بوده اند. به گزاف نگفته ایم. اما به یاد داشته باشیم که چطور کتاب ها را در زندگی مان جاری کنیم و مطالعه کتاب را در مسیر موفقیت بکار بردن یک مهارت ذاتی اکتسابی است.

در این مقاله قصد داریم باب بیست و یکم کتاب قابوس نامه با عنوان « در جمع کردن مال » که عنصرالمعالی به پسرش آموزش می دهد را بصورت نثر روان امروزی بخوانیم و مطالعه کنیم. نکته یی که در این آموزش مورد توجه ما بوده است، نه تنها قلم ایرانی داشتن این کتاب است، بلکه آموزش ثروتمند بودن با توجه به فرهنگ و رسم و رسومات یک ایرانی است!

بخوانید و نظرات خود را برای من به اشتراک بگذارید! یقینا استقبال شما، ما را در این مسیر همراهی می کند. ( عنوان بندی ها به جهت سهولت در مطالعه برای کسب موفقیت شما انجام شده است )

ثروت اندوزی از راه کسب حلال

ای پسر! خود را از بدست آوردن مال و ثروت غافل مدار، ولی برای بدست آوردن مال دست به هر کار مخاطره آمیزی نزن. و تلاش کن تا هر چه بدست می آوری از نیکوترین راه باشد و در راه نادرست خرج نکن که نگهداری پول سخت تر از بدست آوردن آن است.

ثروت اندوزی از راه تلاش

زمانیکه از پول خود خرج می کنی، سعی کن تا عوض آن پول را در بیاوری؛ زیرا اگر خرج کنی و عوض آن در نیاوری، اگر گنج قارون هم که داشته باشی، روزی مال و ثروت تو تمام می شود. ولی هیچگاه به مال دل مبند و آن را ابدی ندان، که اگر زمانی ثروت خود را از دست دادی، خیلی دلتنگ نشوی.

رازهای ثروتمند شدن

ثروت اندوزی از توازن خرج و دخل

اگر مال زیاد بدست آوردی تا آنجا که می توانی در جای درست و برای کار درست خرج کن. و بدان که اگر مال زیاد از تو به جا بماند حتی اگر نیازی به آن همه مال نداشته باشی، باز پسندیده تر است. زیرا از قدیم گفته اند: « اگر چیزی از تو برای دشمنانت بماند بهتر از آن است که از دوست قرض بگیری. »

کوشا بودن در حفظ مال بهتر از آن است که بخواهی مجدد آن مال را بدست آوری ( سخت داشتن به از سخت جستن ). مال و ثروتی که داری هر چند کم باشد را حفظ کن، زیرا اگر کسی مال کم را نتواند حفظ کند مال زیاد را هم نمی تواند.

ثروت اندوزی با رنج کشیدن

کار خودت را با ارزش بدان و به رفتار و کردار دیگران توجه نکن. از تنبلی دوری کن که تنبلی شاگرد بدبختی است. رنج کش باش! زیرا هر چیز باارزشی با زحمت و تلاش بدست می آید، نه با تنبلی! و حکیمان گفته اند: « کوشا باشید تا آبادان باشید و خرسند باشید تا توانگر باشید و فروتن باشید تا بسیار دوست داشته باشید. » پس وقتی چیزی را با سختی و تلاش بدست آوری دور از عقل و خرد است که با تنبلی و غفلت آن را از دست بدهی.که هنگام نیاز، پشیمانی سودی ندارد.

ثروت اندوزی با کمک به نیازمندان

آگاه باش! که هر چند که مال و ثروت را با سختی بدست آورده ای، اما به افراد نیازمند کمک کن. زیرا قرار نیست این مال را با خود به گور ببری. همیشه خرج به اندازه دخل کن تا همیشه نیازمند نباشی، اما نه اینکه شبیه بی چیزان باشی. زیرا در یک خانه که درآمد میلیونی دارد، باید خرج میلیونی و کمی کمتر خرج کند. بی نیازی در خانه یی است که میلیونی بدست آورد و کمی کمتر از درآمد خود خرج کند. کسی که خرج از دخل کمتر داشته باشد، هرگز مشکل مالی در زندگی او وجود ندارد.

ثروت اندوزی با قناعت

پسرم! به آنچه داری قانع باش. قناعت دومین صفت بی نیازی است. فرد قانع می داند که روزی مقدر شده خود را حتما بدست خواهد آورد. پس اگر کاری با حرف نیکو، دعای خیر یا وساطت فردی به نتیجه خوب رسید، لازم نیست به آن فرد پاداشی و یا بخششی کنی، زیرا مردم فقیر خیلی ارزش ندارند. این را بدان که مردم عوام، همه پولداران و ثروتمندان را دوست دارند حتی اگر از انها سودی نبرند و فقرا و درویشان را دوست ندارند ( دشمن دارند ) در حالیکه آنها هیچ ضرر و خواسته ای از آنها ندارند. زیرا بدترین حال مردم، نیازمندی است. ولی این نکته را هم بدان که هر خصوصیت و رفتاری که از سوی ثروتمندان ستایش می شود، توسط مردم نیازمند ( درویشان ) مورد ایراد و نکوهش است.

ثروت اندوزی با ظاهر آراسته

ظاهر و پوشش مردم نشانه وضعیت مالی آنها است و ارزش هر کسی به میزان شیک پوشش و ارزش پوشش آن فرد است، اما در این قانون اسراف و زیاده روی نکن. اسراف از نظر خداوند متعال ناپسند است، و در قران می فرماید: « و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین » خدای بزرگ مسرفین را دوست ندارد، تو هم ناپسند بدار!

ثروت اندوزی با کسب آداب پسندیده

هر زیانی علتی دارد، علت تنگدستی (درویشی) در اسراف است. اما اسراف کردن تنها زیاده روی در خرج های روزمره نیست، بلکه در خوردن، حرف زدن و در کلیه کارهای زندگی است. اسراف کردن بطور کلی ناپسند و ضرر رسان است. هر کاری که در آن زیاده روی کنیم به بدن ما ضرر می رساند، به روح و روان ما آسیب می زند، عقل را از بین می برد و موجب مرگ زودرس می شود. همانند چراغ روشنایی، که روشنایی آن از روغن است ولی اگر روغن زیاد در داخل چراغ بریزیم و روغن روی فیتیله را بگیرد، بی شک چراغ روشن نمی شود. همان روغن چراغ که اعتدال و میانه روی در آن موجب روشنایی می شود، بدان که زیاده روی موجب مرگ می شود.پس یادبگیر، که علت اصلی زنده مانده چراغ، در ریختن به اندازه روغن است. خدای بزرگ اسراف کدن را ناپسند می داند و بزرگان و حکما نیز اسراف کردن را عاقبت همه ضررها می دانند. اما زندگی خود را از ترس اسراف نکردن، تلخ نکن! و در زندگی خوش باش و از آنچه فکر می کنی باید خرج کنی، نترس. برای خودت هزینه کن، زیرا مال هر چقدر که عزیز باشد، از خودت عزیزتر و باارزش تر نیست.

چگونه ثروتمند شویم

ثروت اندوزی با دوری از قرض گرفتن

برای ثروتمندشدن همیشه تلاش کن تا آنچه را که بدست آورده ای، به درستی خرج و نگهداری کنی. مال خود را به خسیسان بسپار و از قرض دادن و اعتمادکردن به قماربازان و میخواره ها دوری کن. همه مردم را به چشم دزد ببین، تا مال تو از گزند دزدان دور باشد. در جمع کردن مال کاهلی و تنبلی نکن، که هر کس در کار خود کاهلی و سستی کند، از خوشبختی خیری به او نمی رسد و از هدف خود جا می ماند. زیرا که خوشبختی در رنج است و رنج در راحت طلبی. آسوده بودن امروز رنج فرداهاست و رنج امروز برای آسایش فرداها!

روش صحیح خرج کردن درآمد

تلاش کن تا از هر تومانی ( درم ) که بدست می آوری:

  •  2 دانگ آن را به خانواده و خرج نان خوران خود کنی. و اگر بیشتر از این لازم بود، هرگز نباید خرج کنی.
  • ۲ دانگ دیگر را برای روز مبادا پس انداز کن و به آن دست نزن. آن مال سهم وارثان و دستگیر تو در روزهای سختی و پیری است.
  • ۲ دانگ دیگر که باقی می ماند برای تجمل گرایی خرج شود. اما خرجی که از بین نرود و کهنه نشود، همانند جواهرات، زینت آلات و اشیاء گرانبها.

نکته: اگر مال بیشتر بدست آوردی، بر روی زمین سرمایه گذاری کن. زیرا هر مالی که به خاک بدهی از همان دست پس می گیری و ماندگار است و سود حاصل از سرمایه گذاری مسکن و زمین مداوم و همیشگی است.

نکته: اگر مجبور بودی که تجمل گرایی کنی هیچگاه از املاک خود نفروش و خودت را توجیه نکن که الان واجب است و باید بفروشم و دوباره بدست می آورم؛ این یک خیال واهی است.

نکته: همچنین برای هیچ کار ضروری در زندگی، قرض نگیر و مال خود را به گرو و رهن وام دهنده قرار نده و هیچگاه طلا و جواهر را به قصد سود کردن خرید نکن و قرض گرفتن و وام گرفتن همیشه ذلیلی و کم توانی به همراه دارد.

نکته: تا میتوانی به دیگران بویژه دوستان خود قرض و وام ندهید، زیرا برای پس گرفتن از آنها باید بسیار در نج و گرفتاری بیفتید. ولی اگر مجبود شدی که قرض بدهی آنرا بخشید فرض کن و تا وقتی که در توانش نبود از او طلب پس گرفتن نکن. زیرا به سادگی می توان دوستان را به دشمنان تبدیل کرد و دشمن را تبدیل به دوست کردن بسیار سخت و یک باور کودکان است و اینکار عمل پیران عاقل است.

نکته: از هر چیزی که بدست می آوری نیازمندان را کمک کن و از کمک به همنوعان خود دریغ نکن، تا بهترین مردمان خود باشی.

نکته: مال دیگران را همانند مال خود در نظر بگیر ( به مال دیگران به اندازه مال خودت ارزش بده ) تا امانت دار مردم شوی و مردم به تو اعتماد کنند .

این خصوصیات موجب می شود که همیشه توانگر و قوی باشی و خدا بر این موضوع گواه و همراه تو است.

تماس با کسب و کار هومه

کلام آخر!

اگر روان نویسی و برگردان کتاب های گذشتگان سرزمین ایران مان را می پسندید، ما را با نظرات خود دلگرم کنید. می توانید مطالب خود را برای گروه نویسندگان هومه ارسال کنید تا به نام خودتان منتشر شود.

همچنین دیگر مقالات ویژه هومه را می توانید مطالعه کنید و نظرات خود را برای ما بنویسید.

گفتنی است مقبره قابوس بن وشمگیر در برج گنبد قابوس واقع در شهرستان گبند کاووس امروزی در استان گرگان است.

دیدگاهتان را بنویسید

پنج × 1 =